ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Home » ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Від 01/08/2019.

Обсяг гарантії

ТОВ «ІВМАШ», що володіє та веде діяльність під торговою маркою «Trailmech» (надалі «ми», «нас» або «наші»), гарантує, що наша продукція не має дефектів у матеріалах чи виробничого браку протягом трьох років або 36 місяців з дати придбання. Претензії за цією гарантією повинні подаватися через дилера, де товар був придбаний, за винятком країн, де немає визначених дилерів. Потрібно надати оригінальне підтвердження покупки.

Застосовне право

Ці гарантійні Умови керуються та тлумачяться відповідно до законодавства України. Якщо ці гарантійні Умови не відповідають місцевому законодавству, ці Умови вважається модифікованими відповідно до такого законодавства, згідно з таким місцевим законодавством певні відмови від відповідальності та обмеження цих гарантійних Умов можуть, або навпаки, не можуть, стосуватися замовника.

Обмеження зобов’язань

У межах, дозволених законодавством, ми ні в якому разі не несемо відповідальності за прямі, непрямі, спеціальні, випадкові або наслідкові збитки.

Обмеження гарантії

Гарантія не поширюється на продукти, які були неправильно встановлені, зібрані та/або обслуговуються з порушення наших рекомендацій та відповідних технічних посібників.

Гарантія не поширюється, коли наш продукт використовується в поєднанні з іншими продуктами, які не відповідають один одному або є несумісними.

Гарантія не поширюється на пошкодження виробу, спричинені аварією, ударом, зловживанням продуктом, недбалістю, необережністю та невідповідністю нашим рекомендаціям щодо їх використання.

Гарантія не поширюється, коли для складання або обслуговування виробу використовувались нерекомендовані інструменти.

Гарантія не поширюється, коли продукт був модифікований.

Гарантія не застосовується, коли серійний номер продукту було навмисно змінено або видалено.

Гарантія не поширюється на звичайний знос. Знос деталей може виникнути внаслідок звичайного використання, обслуговування з порушенням наших рекомендацій або використання виробу в інших умовах, ніж рекомендовано.

Деталі та частини на які поширюється звичайний знос:

  • гальванічне покриття,
  • підшипники,
  • пилові ущільнення.

Якщо продукт було замінено на іншій:

  • ані ми, ані наші дилери не несемо відповідальності за відшкодування послуги складання колеса та/або відшкодування вартості будь-яких інших деталей, у тому числі, але не обмежуючись, ободами, стрічкою для ободів, шприхами або ніпелями через таку заміну;
  • гарантійний термін не буде продовжено.

Гарантія не поширюється, коли наші продукти, позначені одним і тим же кольоровим кодом, не мають однакових атрибутів гальванічного покриття, включаючи, але не обмежуючись такими як, відтінок, насиченість кольору та кольоровий тон, в межах одного замовлення або окремих замовлень.

Гарантія не покриває збитки внаслідок комерційного (прокатного) використання.

Гарантія не поширюється на пошкодження, які виникли внаслідок доставки та транспортування.

Гарантійний ремонт та повернення

Для повернення товару або його відправлення на проведення гарантійного ремонту необхідно надати належним чином заповнену форму авторизації повернення матеріалів (RMA). Міжнародна форма RMA та форми RMA для України доступні на нашому веб-сайті.

Завантажте форму RMA для України.

Усі товари, що повертаються, повинні бути відвантажені такими способами доставки, що дозволяють відстеження відправлення. Замовник несе відповідальність за повернутий товар, поки він не буде отриманий нами, після чого відповідальність за товар ми беремо на себе.

Замовник несе відповідальність за сплату витрат на доставку надсилаючи товар до нас. Ми несемо відповідальність за витрати пов’язані з доставкою при поверненні відремонтованого товару або товару, що його замінює, замовникові.

Протягом двадцяти (20) робочих днів після отримання товару, відремонтований товар або продукт, що його замінює, буде готовий до повернення. Час доставки оцінюється в межах 1 – 3 робочих днів для України та 2 – 4 тижні для міжнародних відправлень.

З питань, пов’язаних із гарантією, зв’яжіться з нами warranty@trailmech.com.

ТОВ «ІВМАШ», вул. Маршала Бірюзова, буд. 51Ж, 36007, м. Полтава.